طرح تکریم ارباب رجوع
نام دستگاه:
تاریخ مراجعه:
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده:
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده:
نام فرد و یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید:
نام فرو و یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمائید:
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است:
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاً آن را بنویسید:
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
Captcha Image

کد امنیتی: