شرح وظایف مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 04 خرداد 1387 ساعت 09:41
 

شرح وظایف واحد کارشناسان ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد دفاتر بازداشتی ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد اجراء ثبت

 
     
 

شرح وظایف معاون ثبت شهرستان

 
     
 

شرح وظایف رئیس ثبت شهر ستانها

 
     
 

شرح وظایف مدیر کل

 
     
 

شرح وظایف معاونت ثبت استان

 
     
 

شرح وظایف واحد کاداستر

 
     
 

شرح وظایف واحد اوراق بهادار

 
     
 

شرح وظایف واحد بایگانی ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد بازرسان دفترخانه

 
     
 

شرح وظایف واحد بازرسان ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد دفاتر املاک ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد ثبت شرکت ها

 
     
 

شرح وظایف واحد امور مالی و حسابداری

 
     
 

شرح وظایف واحد نمایندگان ثبت

 
     
 

شرح وظایف واحد نقشه برداران ثبت

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 25 آبان 1387 ساعت 04:18