تقدير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي از مدير كل استان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 24 فروردین 1398 ساعت 11:53

behbod-web تقدير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي از مدير كل استان 

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 28 فروردین 1398 ساعت 12:31