پرسش های متداول
پرسش و پاسخ متداول سري اول مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 09 اردیبهشت 1394 ساعت 09:23

1- زمین هایی که از طریق اصلاحات ارضی واگذار شده و در حال حاضر تعدادی از مالکین اصلی فوت نموده است آیا می‌توان سند ثبتی اخذ نمود ؟

در خصوص سئوالات مطرح شده موضوع اراضي كشاورزي ،باغات در صورتي كه متناسب با حد نصاب مندرج در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي باشند، مشمول قانون مي باشند.

2- آیا املاک مربوط به شرکتهای عمومی سهام خاص مشمول این قانون می‌شود ؟

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی شامل كليه املاك ،اشخاص ،اعم از حقيقي وحقوقي با رعايت ماده 2 قانون مذكور مي گردد.

 

 

3- املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول این قانون می شوند ؟

منظور از داشتن سابقه ثبتي در قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و املاك اين است كه همه يا قسمتي از ملك قبلاً از طرف مالك رسمي درخواست ثبت شده باشد در اين صورت مالكين چنين املاكي با داشتن ساير شرايط مقرر در قانون فوق الذكر مشمول مقررات اين قانون مي باشند و در صورتي كه ملك سابقه در خواست ثبت نداشته باشد مشمول اين قانون نخواهد شد.

 

 

4- باغاتی که بصورت قولنامه ای از یک سند قطعه قطعه میشوند امکان گرفتن سند وجود دارد؟

در رابطه با باغات و اراضي زراعي درصورتي كه مساحت آن منطبق با حد نصابهاي مندرج در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي باشد مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. اما نسقهاي زراعي نيازي به رعايت حد نصاب فوق ندارند .

5- آیا امکان اصلاح موردی در تقاضانامه پس از ثبت نهایی آن و تشکیل پرونده وجود دارد ؟

پس از ثبت نهايي در سامانه ثبت نام الكترونيكي پذيرش درخواست سند مالكيت امكان اصلاح وجود ندارد لذا قبلاً نسبت به دقت لازم در ثبت نام اهتمام نماييد.

 

 

در مواردی که چند نفر به صورت مشاعی مالک ملکی می باشند آیا نیاز به درخواست جداگانه میباشد یا خیر ؟

براي املاك مشاعي به ازاي هر متقاضي مي بايست يك ثبت نام بعمل آيد كه مستلزم تشكيل پرونده مجزي براي هرمتقاضي و پرداخت هزينه مربوطه مي گردد.

 

 

در مورد اراضی و باغات و ساختمان‌هایی که اشخاص با قرارداد عادی خریداری نموده اند و مقدار زمین یا ساختمان یا باغ به متر مربع تعیین گردیده و میزان سهم مشخص نمی باشد، متقاضی به چه نحوی باید قسمت مربوطه به این امر در صفحه مربوطه (صفحه مربوط به مشخصات ملک) را پر نماید؟

در اين گونه موارد لازم است مطابق نقشه تهيه شده مساحت كل ملك درج شود و ميزان خريداري متقاضي نيز به عنوان جزيي از كل سهام در قسمت مربوطه اضافه شود .

در صورتي كه از برگ تقاضا پرينت گرفته نشود تكليف چيست؟

چنانچه به هردليل شماره پيگيري و شماره پرونده توسط متقاضي پرينت گرفته نشده باشد و ثبت نام آنها با موفقيت به پايان رسيده باشد سامانه در آينده براي پيگيري پرونده به آنها پيامك ارسال مي نمايد.

فرق عرصه و اعیان چیست ؟

منظور از عرصه زمين است و منظور از اعيان ساختمان مي باشد كه داراي كاربري هاي مسكوني، اداري ،تجاري و ....مي باشد . بنابراين در صورتي كه ملك به صورت ششدانگ خريداري شده باشد مشتمل برعرصه و اعيان مي باشد و در موارد خاص مانند اراضي موقوفه و نيز املاك خاص كه صرفاً عرصه و يا اعيان است، بايد مورد خريداري مشخص شود كه عرصه است يا اعياني.

نحوه تهیه نقشه به چه صورت می باشد؟

نحوه تهيه نقشه بامختصات UTM در راهنماي نحوه نقشه برداري و نقشه برداران صاحب صلاحيت در درگاه Sabtemelk.ir درج گرديده است كه بامراجعه به آن محل پاسخ سئوالات متعدد مشابه قرار داده شده است.