اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

نشانی پستی: خیابان امام خمینی (ره) میدان ساعت کوچه حاج هاشم
کدپستی : 5133983431
شهر/روستا : تبریز
استان : آذربایجان شرقی
کشور : ایران
تلفن : 041-35261771
تلفن : 041-35261777
نمابر: 041-35261784
وب گاه :  easabt.gov.ir