اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟

اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟
ضعیف
482  35.6%
فاقد اطلاع رسانی
386  28.5%
عالی
250  18.5%
خوب
121  8.9%
متوسط
114  8.4%

تعداد آرا  :  1353
اولین رای  :  یکشنبه, 11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:03
آخرین رای  :  سه شنبه, 25 تیر 1398 ساعت 11:00