اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟

اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟
ضعیف
450  34.8%
فاقد اطلاع رسانی
372  28.8%
عالی
242  18.7%
خوب
119  9.2%
متوسط
109  8.4%

تعداد آرا  :  1292
اولین رای  :  یکشنبه, 11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:03
آخرین رای  :  سه شنبه, 27 شهریور 1397 ساعت 19:02