اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟

اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟
ضعیف
458  35.1%
فاقد اطلاع رسانی
375  28.7%
عالی
243  18.6%
خوب
120  9.2%
متوسط
110  8.4%

تعداد آرا  :  1306
اولین رای  :  یکشنبه, 11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:03
آخرین رای  :  سه شنبه, 29 آبان 1397 ساعت 10:15