اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟

اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟
ضعیف
465  35.2%
فاقد اطلاع رسانی
379  28.7%
عالی
246  18.6%
خوب
120  9.1%
متوسط
112  8.5%

تعداد آرا  :  1322
اولین رای  :  یکشنبه, 11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:03
آخرین رای  :  یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 15:18