اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟

اطلاع رسانی سایت در خصوص قوانین و مقررات چگونه است؟
ضعیف
450  35%
فاقد اطلاع رسانی
370  28.8%
عالی
238  18.5%
خوب
119  9.3%
متوسط
109  8.5%

تعداد آرا  :  1286
اولین رای  :  یکشنبه, 11 اردیبهشت 1390 ساعت 12:03
آخرین رای  :  چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 23:40